LOD-verktyg tillhandahålls av Tyréns och har utvecklats av Water Sensitive Solutions