Återanvänd ditt dagvatten – dagvattenskörd

Spara dricksvatten genom att samla upp och återanvänd ditt regnvatten!

Detta verktyg är kundspecifikt och tas fram för organisationer som vill ligga långt fram vad gäller hållbarhet och vattenbesparingar. Nedan visas ett exempet från Laholmsbuktens VA . Lägg in storleken på ditt tak, hur stor tunna eller regntank du kan tänka dig, samt vad du skulle vilja använda vattnet till i fälten nedan. Du kan själv välja detaljnivå, och kan välja att använda default-värden eller egna värden beroende på just din situation. Använd användarguiden genom att trycka på info-knapparna till höger om respektive fält för hjälp med begrepp och lämpliga värden.

Om du har frågor eller synpunkter eller är intresserad av att ta fram ett verktyg för din egen organisation, kontakta oss här .