Hur mycket dagvatten kan ett bevuxet vägdike ta omhand?

Välkommen till utvärderingsverktyget för bevuxna vägdiken.

Bevuxna vägdiken kan omhänderta en betydande del av den årliga avrinningen från vägar, och väldigt lite vatten leds därmed till recipient. Med det här verktyget kan man utvärdera hur mycket dagvatten som kan tänkas infiltrera, åtgärder som kan vidtas för att öka infiltrationen (tex. små vallar i diket som även minskar risken att föroreningar leds till recipient vid en olycka) samt hur stort ett filtersystem behöver vara efter diket för att rena vatten som inte infiltrerat. Snölagring och snösmältning över diket kan även simuleras. Använd användarguiden genom att trycka på info-knapparna till höger om respektive fält för hjälp med begrepp och lämpliga värden.

Verktyget är under utveckling och kan användas fritt. Om du har frågor eller synpunkter eller är intresserad av skapa ett konto så att du kan spara dina projekt, kontakta oss här .