Verktyg för dimensionering av växtfiltrerings- och infiltrationssystem (diken) för Tvärförbindelse Södertörn – Kvarvarande del Glömstavägen

Verktyget används för att dimensionera reningsanläggningar för kvarvarande delar av Glömstavägen. För att använda verktyget, lägg in information från ditt projekt i fälten nedan. Du kan själv välja detaljnivå, och kan välja att använda default-värden eller egna värden beroende på situationen. Använd användarguiden genom att hovra över info-knapparna till höger om respektive fält för hjälp med begrepp och lämpliga värden.