Verktyg för dimensionering av växtfiltreringssystem för Förbifart Stockholm – Trafikplats Hjulsta

Verktyget används för att dimensionera reningsanläggningar för Förbifart Stockholm – TPL Hjulsta. För att använda verktyget, lägg in information för anläggningen i fälten nedan. Använd användarguiden genom att hovra över info-knapparna till höger om respektive fält för hjälp med begrepp och lämpliga värden.